LOGO JOPRIMSAUn bon servei i l’alta qualitat dels nostres productes situa Joprimsa en un lloc privilegiat dins el mercat de la quarta gamma. Amb l’objectiu d’assegurar aquesta qualitat realitzem un acurat seguiment de tota la cadena de producció, emmagatzematge i distribució.

Un laboratori extern controla l anostra producció periòdicament, tots el nosters productes disposen del Registres Sanitaris obligatoris i les corresponents fitxes tècniques, a la vegada que les nostres instal·lacions segueixen les directrius de l’APPCC (Programa d’implantació i seguiment d’anàlisis de perills i punts de control crítics).